Responsive Ads Here

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

Apple USB-C to USB Adapter

⚡⚡⚡⚡ Mua ngay : https://bit.ly/3df43EZ 🌸🌸🌸🔥🔥🔥 Giá: 𝟱𝟵𝟵.𝟬𝟬𝟬 ₫
    • Cáp chuyển đổi USB Type-C Male ra USB Type-A Female
    • Truyền dữ liệu qua USB 3.0 lên tới 5 Gb/s
    • Dành cho MacBook / Macbook Pro với USB Type-C Port
☘️ Apple USB-C to USB Adapter ☘️

Apple USB-C to USB Adapter

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét