Responsive Ads Here

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2021

Bảng giá iPhone tháng 11/2021: Đồng loạt giảm giá mạnh


Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua smartphone và máy tính bảng, Doanh Nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá iPhone tháng 11/2021. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.”
>

– Video đánh giá iPhone 13. Nguồn: Thế giới di động.”Trong tháng 11 này, giá niêm yết các mẫu
iPhone
tại thị trường Việt Nam vẫn giữ nguyên so với tháng 10 vừa qua. Thế nhưng, iPhone 12 Mini (giảm 2,5 triệu đồng), iPhone 12 (giảm 2,2 triệu đồng), iPhone 12 Pro (giảm 2 triệu đồng), iPhone 12 Pro Max (giảm 2,3 triệu đồng), iPhone 11 (giảm 1,5 triệu đồng), iPhone 11 Pro (giảm 3 triệu đồng), iPhone Xr (giảm 500.000 đồng), iPhone SE 2020 (giảm 1,5 triệu đồng) được nhiều hệ thống di động lớn giảm giá.”
Bảng giá iPhone tháng 11/2021:
“iPhone 13 mini:”Phiên bản 128 GB: 21,99 triệu đồng.”Phiên bản 256 GB: 24,99 triệu đồng.”Phiên bản 512 GB: 30,99 triệu đồng.”:”Phiên bản 128 GB: 24,99 triệu đồng.”Phiên bản 256 GB: 27,99 triệu đồng.”Phiên bản 512 GB: 33,99 triệu đồng.”

iPhone 13 Pro Max.”:”Phiên bản 128 GB: 30,99 triệu đồng.”Phiên bản 256 GB: 34,99 triệu đồng.”Phiên bản 512 GB: 40,99 triệu đồng.”Phiên bản 1 TB: 46,99 triệu đồng.”:”Phiên bản 128 GB: 33,99 triệu đồng.”Phiên bản 256 GB: 37,99 triệu đồng.”Phiên bản 512 GB: 43,99 triệu đồng.”iPhone 12 Mini:”Phiên bản 64 GB: 18,99 triệu đồng.”Phiên bản 128 GB: 20,49 triệu đồng.”Phiên bản 256 GB: 21,99 triệu đồng.”iPhone 12:”Phiên bản 64 GB: 22,99 triệu đồng.”Phiên bản 128 GB: 24,99 triệu đồng.”Phiên bản 256 GB: 25,99 triệu đồng.”iPhone 12 Pro:”Phiên bản 128 GB: 30,99 triệu đồng.”Phiên bản 256 GB: 31,99 triệu đồng.”Phiên bản 512 GB: 38,99 triệu đồng.”iPhone 12 Pro Max:”Phiên bản 128 GB: 33,99 triệu đồng.”Phiên bản 256 GB: 37,49 triệu đồng.”Phiên bản 512 GB: 42,99 triệu đồng.”iPhone 11 Pro:”Phiên bản 512 GB: 34,99 triệu đồng.”iPhone 11:”Phiên bản 64 GB: 17,49 triệu đồng.”Phiên bản 128 GB: 19,99 triệu đồng.”Phiên bản 256 GB: 20,99 triệu đồng.”iPhone Xr:”Phiên bản 64 GB: 14,49 triệu đồng.”Phiên bản 128 GB: 15,49 triệu đồng.”iPhone SE 2020:”Phiên bản 64 GB: 12,49 triệu đồng.”Phiên bản 128 GB: 13,99 triệu đồng.”Phiên bản 256 GB: 15,99 triệu đồng.”
Minh Hoàng

#bảng_giá #iphone #iPhone_13 #iPhone_12_Mini #iPhone_SE_2020 #giảm_giá #iPhone_12_Pro #iPhone_12_Pro_Max #iPhone_11_Pro #iPhone_12 #iPhone_Xr #iPhone_13_Pro_Max #iPhone_11 #doanh_nghiệp_việt_nam #Thế_Giới_Di_Động #giá_niêm_yết #tablet_pc #độc_giả #smartphone #tham_khảo

The post Bảng giá iPhone tháng 11/2021: Đồng loạt giảm giá mạnh first appeared on QUEEN MOBILE.


Bảng giá iPhone tháng 11/2021: Đồng loạt giảm giá mạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét