Responsive Ads Here

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022

Ô nhiễm không khí làm giảm 2 năm tuổi thọ con người

Ô nhiễm không khí do đốt nhiên liệu hóa thạch đang làm mất đi 2 năm tuổi thọ của con người. Lời cảnh báo này được đưa ra trong báo cáo công bố ngày hôm nay của Viện Chính sách năng lượng thuộc đại học Chicago, Mỹ.

Nguồn: https://ift.tt/j8dxROJ Từ khóa, Tags: #ô_nhiễm_không_khí #Viện_Chính_sách_năng_lượng #đại_học_chicago #hóa_thạch #con_người #làm_mất #đốt #nhiên_liệu #cảnh_báo

The post Ô nhiễm không khí làm giảm 2 năm tuổi thọ con người first appeared on Tin tức công nghệ.

The post Ô nhiễm không khí làm giảm 2 năm tuổi thọ con người first appeared on QUEEN MOBILE.


Ô nhiễm không khí làm giảm 2 năm tuổi thọ con người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét