Responsive Ads Here

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2022

Aloof dùng để chỉ kiểu tính cách nào của con người?


Aloof /əˈluːf/ (tính từ): Lãnh đạm, xa cách, không thân thiện.
Định nghĩa:
Cambridge Dictionary định nghĩa aloof là không thân thiện hoặc không sẵn lòng tham gia các công việc, hoạt động bên ngoài. Ngoài ra, aloof còn được hiểu là kiểu tính cách không quan tâm hoặc không thích tham gia mọi việc vì không chấp nhận những điều đang xảy ra.
Theo Merriam-Webster Dictionary, aloof lần đầu được sử dụng từ năm 1608. Một số ý kiến cho rằng từ này xuất phát từ tiếng Anh thời trung cổ, là một thuật ngữ trong ngành hàng hải.
Thời kỳ đó, loof là từ để chỉ hướng đầu gió khi lái tàu trên biển. Để tránh những mối nguy khi đi vào hướng ngược gió hoặc khuất gió, các thủy thủ sẽ hô khẩu hiệu “a loof” để điều khiển thuyền đi về hướng đầu gió (hướng thuận chiều gió). Theo thời gian, aloof trở thành từ để chỉ việc né tránh một ai hay điều gì đó.
Ứng dụng của từ aloof trong tiếng Anh:
– Whatever is happening in the office, she always remains aloof.
Dịch: Dù có chuyện gì xảy ra trong văn phòng, cô ấy vẫn luôn tỏ ra xa cách.
– They worked hard, but tended to stay aloof from the local inhabitants.
Dịch: Họ làm việc chăm chỉ nhưng lại có xu hướng xa cách với người dân địa phương.
Thái An

Nguồn: https://ift.tt/6fGuIbx Từ khóa, Tags: #Cambridge_Dictionary #Merriam_Webster_Dictionary #đầu_gió #HAPPENING #Thế_kỷ_17 #thuật_ngữ #tính_cách #khuất_gió #hàng_hải #ALWAYS #HARD #ngược_gió #LOCAL #lãnh_đạm #STAY #xa_cách #S.H.E #hô_khẩu_hiệu #office #lái_tàu

The post Aloof dùng để chỉ kiểu tính cách nào của con người? first appeared on Tin tức công nghệ.

The post Aloof dùng để chỉ kiểu tính cách nào của con người? first appeared on QUEEN MOBILE.


Aloof dùng để chỉ kiểu tính cách nào của con người?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét